Pályázatok

Nyertes pályázatok

A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által elnyert pályázatok 2006 – 2014 között. 

Gyermekjóléti szolgáltatás – családsegítés területén:

2006. évben: a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak fejlesztésére, valamint a módszertani feladatok ellátására az ágazati Minisztérium által kiírt két pályázaton 6.099.318 Ft támogatásban részesült az intézmény.

2007. jún. 1 – 2008. ápr. 15. 3.500.000 Ft az ESZA KHT-Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott Módszertani feladatok ellátására kijelölt intézmények módszertani tevékenységének támogatására.

2008. nov. 15 – 2009. máj. 31. 3.900.000 Ft a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott Módszertani feladatok ellátására kijelölt intézmények módszertani tevékenységének támogatására.

2009. évben: a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatán nyert forrásból (424.340.- ft) szülősegítő szolgáltatásokat valósítottunk meg sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok számára.

A szülőknek szakemberek adtak információt, tanácsot a gyermekeikkel való foglalkozáshoz. A program zárásaként egy családi nap került megrendezésre, ahol a gyermekeket és a szüleiket is vendégül láttuk a különböző vetélkedők lebonyolítása után.

2008. 11. 17 – 2009. 05. 15.között valósítottuk meg a „Szomszédok egymásért a Lencsési lakótelepen”, melynek megvalósításához : 3.314.285 Ft-ot igényeltünk (saját forrás: 368.254 Ft) pályázat útján, melyet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatott.

A program célja információnyújtás a lakosság részére, a SZEM beindítása. Program elemek: közös képviselők klubja, előadások, lakossági fórumok, rendkívüli szülői értekezletek, mediációs ügyelet.

2011. március – május között valósítottuk meg az „Értünk van a biztonság” elnevezésű programunkat, melynek megvalósításához: 4.033.800 Ft-ot igényeltünk pályázat útján, melyet a Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatott.

Programunkban alapvetően két korosztályt céloztunk meg, mint célcsoportot: a 14-20 éveseket, azok szüleit és pedagógusait, azaz a felnőtteket. Az óvodás korosztályt is megszólítottuk külön nekik szóló programmal. A komplex tevékenységek megvalósítása a diákokra és a szüleikre egyaránt kiterjedt.

2012. március 1-jével elindítottuk az “Esély az esélyekhez” elnevezésű pályázatunk megvalósítását (2 éves projekt), melynek megvalósításához: 32 millió forintot nyert az intézményünk. Melynek azonosító száma: TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0056.

A pályázat keretén belül a hátrányos helyzetű –általunk gondozott- gyermekeknek szervezünk különböző programokat (pl. kézműves tábor, balatoni tábor, csoportos- és egyéni lovasterápia stb.), továbbá kimondottan a szülőknek pl. szülő csoportot, illetve közös programokat is valósítottunk meg a családoknak, pl. családi nap.

 line_purple

Családok Átmeneti Otthona – Gyermekek Átmeneti Otthona területén: 

2008-ban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Lakásügyi bizottsága 30.000 Ft összeggel támogatta az otthon lakóit a főző csoport anyagköltségeihez való hozzájárulással.

2010-ben egy jelentős beruházás is megvalósult a Családok Átmeneti Otthona intézményegységében, mely munkálatok nagy szervezést igényeltek – mind a dolgozók, mind a lakók részéről – ugyanis a teljes átépítés és akadálymentesítés alatt az otthon teljes létszámmal működött.

A 2011. évben KEOP pályázati forrásból (60% pályázati forrás, 40% önerő, melyet a Kistérségi Társulás finanszírozott) napkollektor rendszer kiépítése történt meg az intézményben (családok otthona és a gyermekek átmeneti otthona), mely rendszer az átvétel óta folyamatosan, és zökkenőmentesen működik.

A Békéscsabai Kistérségi Társulás 2005-ben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz különböző feladatok kistérségi szintű ellátására. A feladatvállalásban egyebek között szerepelt a gyermekek átmeneti otthona feladat  kistérségi szintű ellátása is. Az a megoldási javaslat születetett, hogy a családok átmeneti otthona 16 főről 24 főre történő bővítéséhez elnyert 19,4 millió Ft-ból alakítsák ki egy 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthonát. A helyszín a kistérségi intézmény Békéscsaba, Bartók Béla úti telephelye, ahol eredetileg is bővíteni szerettek volna. Fontos szempontként szerepelt: a kiegészítő normatívát a gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és a helyettes szülői hálózat feladat ellátására lehetet igényelni, ami közel 20 millió forintot jelentet az intézmény számára.

2006. évben megkezdődött a Bartók Béla 24. szám alatti épület üresen álló szárnyában a gyermekek átmeneti otthonának kialakítása. Az otthon berendezését és az első eszközbeszerzést az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatán nyert 3.975.00,- forintból, valamint intézményi költségvetésből finanszíroztuk.

line_purple

Hajléktalan ellátás területén: 

TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013 „Fedél Más-képp” 66.909.710 Ft, 100%-an finanszírozott.

TÁMOP 5.3.3.-11/2-0016 „Belépő” 48.001.568 Ft, 100%-an finanszírozott.

A két, 2-2 éves projektbe bevont klienseink kompetenciafejlesztő képzéseken, OKJ-s képzéseken vehettek részt, közülük sokan az új, megszerzett végzettségüknek megfelelő munkahelyet is találtak. Mindkét projektben hangsúlyos elemként jelent meg a kliensek lakhatásának támogatása. A támogatások lejárta után is sokuk az albérletben tudott maradni, így már ők nem hajléktalanként élik a mindennapjaikat, sikerrel be tudtak illeszkedni a társadalomba. 

2005-től folyamatosan igyekszünk külső forrásokat is felkutatni az utcai szolgálat hatékonyabb, gazdaságosabb működtetése érdekében. A Hajléktalanokért Közalapítványtól az elmúlt 10 évben számos pályázati programunk nyert rendszeres támogatást:

Pályázati támogatást nyertünk orvosi ellátás nyújtására heti két órában a hajléktalanok részére, gyógyszerek, vitaminok, kötszerek beszerzésére, valamint kórházi tisztasági felszerelés összeállítására 2010. november 1-től 2011. április 30-ig. és 2011. november 1 és 2012. április 30. közötti időtartamra, ezen források nélkül az alapvető szükségletek kielégítését jelentős forrással kellett volna a fenntartónak támogatnia.

Utcai szociális munkához kapcsolódóan több pályázat benyújtására került sor 2008. november 1 és 2009. április 30. közötti időtartamra, melynek keretében a Hajléktalanokért Közalapítványtól 453.000 Ft-ot, nyert az intézmény közterületen élők,  valamint a hajléktalan személyek egészségügyi ellátására 650.000 forintot.

2009. november 1 és 2010. április 30. közötti időtartamra: 453.000 forint összegű támogatást nyertünk hajléktalan személyek téli étkeztetésére, 650.000 forint összegű támogatást nyertünk orvosi ellátás nyújtására heti két órában a Nappali Melegedő ügyfelei és az utcán élők részére, gyógyszerek, vitaminok, kötszerek beszerzésére, valamint kórházi tisztasági felszerelés összeállítására.503.000 forint összegű támogatást hálózsákok, takarók és tisztasági csomagok beszerzésére. 476.000 forint összegű támogatást nyertünk 30 fő hajléktalan személyek téli étkeztetésére.

2010. november 1 és 2011. április 30. közötti időtartamra: 476.000.-, forint összegű támogatást nyertünk 30 fő hajléktalan személy téli étkeztetésére Nappali Melegedőben és közterületen, 680.000.-, forint összegű támogatást kapott háziorvosi szolgáltatás biztosítására utcán élő hajléktalan személyek számára, valamint gyógyszerek és kórházi csomagok beszerzésére. 244.000.- Ft forint összegű támogatást élelmiszer- és tisztasági csomagok beszerzésére közterületen élő hajléktalan emberek számára. 200.000.- Ft forint összegű támogatást az utcai szolgálat számítógép és szoftverek beszerzésére.

574.000 forint összegben támogatást háziorvosi szolgáltatás biztosítására utcán élő hajléktalan személyek számára, valamint gyógyszerek és kórházi csomagok beszerzésére.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázaton az utcai szolgálat működésének kiegészítő támogatása címmel 262.000.- azaz kettőszázhatvankettőezer forintot nyertünk 2010. november 1 és 2011. április 30 közötti időtartamra.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázaton Közterületen élők étkeztetése nappali melegedőben és közterületen címmel 453.000.-, azaz négyszázötvenháromezer forint összegben nyertünk támogatást.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázaton 2012. november 1 és 2013. április 30. közötti időtartamra 352.000.- Ft forint összegű támogatást nyertünk közterületen élők étkeztetésére, 200.000.- Ft forint, csökkentett összegű támogatást nyertünk kríziscsomagok beszerzésére közterületen élő hajléktalan emberek számára.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által elnyert pályázatok: 2014.nov.1-2015.jun 30-ig:

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása 4200.000 Ft, amelyből gyógyszer, illetve kórházi csomag megvásárlására került. Közterületen élők étkeztetése Nappali Melegedőn 300.000 Ft. Ez 120 Ft-os élelmiszer csomagot jelenet napi 20 fő részére 150 napon át.

Szabadidő hasznos eltöltése, Megyei hajléktalan sportnap rendezése 230.000 Ft. Több éve indult kezdeményezés, hogy a megyében lévő hajléktalanellátó intézmények valamelyike megyei sportnapot rendez, idén Békéscsaba a soros.