Felhívás a “Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételére

F E L H Í VÁ S

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A kitüntetés adományozható a szociális ellátásban a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, vagy közösségnek, aki (amely) a Békéscsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb környezetében végzett munkájáért kiérdemelte a megbecsültséget.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
  • a nemzetiségi önkormányzatok,
  • a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága,
  • a Békéscsaba városban működő, a szociális ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei,
  • civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
  • az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2020. augusztus 15. napjáig kell beküldeni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.