Kiváló Szociális Munka

A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ bemutatása

Zelenyánszki Péter szavaival, aki e pár sor írásával jelölte intézményünk két szakmai munkacsoportját a „Kiváló Szociális Munka” kitüntetés elnyerésére.

Intézményünk 2004. évben és 2013. évben is megkapta a „Kiváló Szociális Munka” kitüntetést.

Kiváló Szociális Munka Kitüntetés Átadása 2013.

Kiváló Szociális Munka Kitüntetés Átadása 2013.

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 1989 októberében kezdte meg működését a családsegítés feladatainak ellátásával. A lakosság részéről felmerült igényekre, valamint a jogszabályi változásokra tekintettel feladatellátásunk folyamatosan bővült.

1993-ban Hajléktalanok Átmeneti Szállása, 1994-ben Nappali Melegedő, 1997-ben Gyermekjóléti Szolgálat, 2000-ben Helyettes Szülői Hálózat, 2001-ben Családok Átmeneti Otthona, 2005-ben Utcai Szociális Munka, 2006-ban kistérségi feladatellátás, Gyermekjóléti Központ, 2007-ben pedig a Gyermekek Átmeneti Otthona kezdte meg működését, valamint 2010-ben az Életfa Idősek Otthona integrálódott intézményünkhöz (majd 2014. július 1. napjával különvált a két intézmény).

A család minden közösség alapja. Amikor egy család nehéz helyzetbe kerül vagy szét is hullik, felbecsülhetetlen szerepet kapnak és vállalnak át a szociális szakemberek. Az családsegítő és gyermekjóléti munkacsoport családgondozói különösen kiemelt figyelmet és odafigyelést érdemelnek, mert nagy türelemmel, odaadással, lelkesedéssel és nem utolsó sorban szakmai tudással segítik a hozzájuk fordulókat.

Egyre több azoknak az egyedülálló személyeknek és családoknak a száma, akiken már nem tudnak vagy nem is akarnak segíteni szűkebb családi körükben. Egyre inkább érezhető, hogy a társadalom részvállalása is beszűkülni látszik a családokról, rászorulókról való gondoskodás rendszerében. A családgondozók tudják, hogy a gyermekekkel, családokkal, nehéz sorsú emberekkel való foglalkozás, törődés az élet legnagyszerűbb és legnehezebb feladata.

„A nehézségek azért vannak, hogy megoldjuk azokat. Minél embert próbálóbb az utunkat eltorlaszoló akadály, annál nagyobb erő kell leküzdéséhez. De ha vesszük – és miért is ne vennénk – egyre jobban erősödik önmagunkba vetett hitünk.” (Reményik László) A családgondozók elsődleges feladata, hogy a hozzájuk fordulókat önmagukba vetett hitükben erősítsék, hogy ezáltal is képessé váljanak az akadályok leküzdésére.

Kiváló Szociális Munka Kitüntetés Átadása 2013.

Kiváló Szociális Munka Kitüntetés Átadása 2013.

„Annál teljesebb az ember, minél hiánytalanabbul szétosztja magát szüntelenül.”

(Ancsel Éva)